Natteravn

Har du lyst til å bidra som natteravn?

Aldersgruppe: 18 til 80 år

Natteravnene® er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre nærmiljøet til et tryggt sted å være for alle. Natteravnene® har vært aktive siden 1990. LES MER om vår historie så langt.

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene® ønsker å bevisstgjøre innbyggere at det er naturlig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold i.

Som natteravn vil du få en tekstmelding når det er offentlige arrangementer for ungdom om du kan bidra som natteravn. Man svarer ja hvis man kan og nei hvis man ikke har anledning. Man går alltid flere sammen.

2021 © Frøya frivilligsentral