Reservebesteforeldre søkes

Lykken er reservebesteforeldre

Vi har en del enslige med barn og lite slekt/nettverk som kontakter helsestasjonen. Flere kunne trengt en støttefamilie eller det som oftest kommer fram - reserve-besteforeldre for barna og litt også for foreldrene. Noen som bryr seg, som kan besøke dem og/eller kan ha familien/barna på besøk av og til, men slett ikke nødvendigvis fast. Vanlig kontakt. Det er ikke tradisjonell avlastningsfamilie det er snakk om' men noen de kan støtte seg til i ny og ne i et lengre perspektiv. 

"Besteforeldre" er en god støttespiller for småbarnsforeldre, særlig hvis man er alene med omsorgen for barn. Men ikke alle har en biologisk bestemor eller bestefar tilgjengelig. Da kunne det ha vært godt å ha noen som kunne fungere som besteforeldre. Slike blir gjerne kalt "reservebesteforeldre", dvs de som frivillig tar på seg å fungere i besteforeldres sted for barna og deres foreldre. Det behøver slett ikke alltid være problemer eller særbehov som ligger bak ønsket om reservebesteforeldre for barna, men rett og slett at man ønsker at barna skal få kontakt med den eldre generasjonen fordi de mener det vil være bra for barna.

Frivilligsentralen i samarbeid med helsestasjonen ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha interesse av å være en viktig person for barnefamilier? Kanskje eldre med tid og omsorg til overs? 

Ta kontakt så videreformidler vi din kontaktinformasjon til helsestasjonen

Her kan du lese en artikkel om andre reservebesteforeldre og deres erfaringer.

2021 © Frøya frivilligsentral